środa, 21 kwietnia 2010


BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO
Samochód jest dwuśladowym, poruszającym się na kotach i wyposażonym w silnik pojazdem, służącym do przewozu ludzi oraz ładunków.

W budowie samochodu, bez względu na jego rodzaj i przeznaczenie, można rozróżnić dwie podstawowe części: podwozie i nadwozie. W skład podwozia wchodzą elementy umożliwiają­ce poruszanie się pojazdu oraz kierowanie nim. Nadwozie zaś zapewnia komfort i warunki trans­portu osób lub przedmiotów. Jedną z najważniejszych części w samochodzie jest silnik. Do najczęściej używanych w przemyśle samochodowym nale­żą silniki spalinowe z zapłonem iskrowym. Można tu wyróżnić silniki dwusuwowe, czterosuwowe, z tłokiem wirującym (np. Wankla).

Silnik zamienia doprowadzaną do niego energię na pracę mechaniczną. Polega to na wykorzystaniu energii obracające­go się wału podczas jego momentu obrotowego. Praca silnika odbywa się dzięki spalaniu paliwa. Wytwarzana w ten sposób energia cieplna jest zamieniania na energię mechaniczną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz